Financiëlerelatieszorg.nl

Ondersteund door het Ministerie van VWS heeft de CGR in samenwerking met de Stichting GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen) een website ontwikkeld voor zorgprofessionals met de spelregels over hun financiële relaties met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Op www.financielerelatieszorg.nl is de website op uw computer te raadplegen. Via de smart phone kan de mobiele versie als link op app op het scherm worden geïnstalleerd.
 
Ga naar de website www.financielerelatieszorg.nl