Klacht indienen

Iedereen kan een klacht indienen bij de Stichting CGR, indien hij of zij meent dat op onverantwoorde wijze reclame wordt gemaakt voor (recept)geneesmiddelen in de richting van beroepsbeoefenaren.

De procedure kan verschillen afhankelijk van of u een natuurlijk persoon of de klacht indient als rechtspersoon of namens een bedrijf.

Indien u eerder behandelde klachten wilt raadplegen, kijk bij uitspraken.