Kosten

Aan het indienen van een klacht als natuurlijk persoon zijn geen kosten verbonden. Indien u namens een vergunninghouder of ander bedrijf een klacht indient, dan zijn hieraan wel kosten verbonden.
In eerste aanleg bedragen deze kosten:
 • Griffiegeld
  Vergunninghouders:  € 3.500,-
  Overige klagers:  € 1.500,- (niet voor natuurlijk persoon)
 • De Codecommissie kan partijen veroordelen in de kosten van geding, van € 6.000,-
 • Afdoen serieus signaal € 3.500,-

In hoger beroep bedragen de kosten:
 • Griffiegeld
  Vergunninghouders:  € 3.500,-
  Overige klagers:  € 1.500,- (niet voor natuurlijk persoon).
 • De Commissie van Beroep kan partijen veroordelen in de kosten van geding, van € 6.000,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.