Trainingen

  Trainingen

Indien u nog ni et bekend bent met de zelfregulering van de CGR, dan kunt u zich inschrijven voor de basiscursus http://www.cgr.nl/Trainingen/Basiscursu  s  (halve dag). Het doel van deze cursus is om u kennis te laten maken met de hoofdlijnen uit de zelfregulering. De cursus beoogt niet een volledig beeld van de zelfregulering te geven.

Wanneer u de zelfregulering reeds op hoofdlijnen beheerst, dan is de verdiepingscursus http://www.cgr.nl/Trainingen/Verdiepingscursus (3/4 dag) voor u geschikt. De verdiepingscursus beslaat de volle breedte van de zelfregulering, waarbij uitvoerig wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen. De laatste aanpassingen in de normstelling worden besproken, er wordt ingegaan op recente adviesoordelen en klachtuitspraken van de Codecommissie en u kunt alle vragen stellen over zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze opzet bijdraagt aan een daadwerkelijke verdieping.


In samenwerking met Axon organiseert CGR ook dit jaar weer een actuele (online) trainingssessie over alle aspecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ), specifiek gericht op farmaceutische bedrijven.
Dit interactieve webinar van 75 minuten gaat onder andere in op wat er door de fabrikant gemeld dient te worden en de wijze waarop. Ook de technische aspecten van het platform en actuele toevoegingen en wijzigingen in het TRZ komen aan bod.
De kosten van deze training bedragen € 135,- excl. BTW.
Aanmelden kan via deze link:  https://axonconnect.webinargeek.com/training-transparantieregister-zorg-trz-3