Trainingen

  Trainingen

Indien u nog ni et bekend bent met de zelfregulering van de CGR, dan kunt u zich inschrijven voor de basiscursus http://www.cgr.nl/Trainingen/Basiscursu  s  (halve dag). Het doel van deze cursus is om u kennis te laten maken met de hoofdlijnen uit de zelfregulering. De cursus beoogt niet een volledig beeld van de zelfregulering te geven.

Wanneer u de zelfregulering reeds op hoofdlijnen beheerst, dan is de verdiepingscursus http://www.cgr.nl/Trainingen/Verdiepingscursus (hele dag) voor u geschikt. De verdiepingscursus beslaat de volle breedte van de zelfregulering, waarbij uitvoerig wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen. De laatste aanpassingen in de normstelling worden besproken, er wordt ingegaan op recente adviesoordelen en klachtuitspraken van de Codecommissie en u kunt alle vragen stellen over zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze opzet bijdraagt aan een daadwerkelijke verdieping!

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd http://www.igj.nl/ is ook tijdens een gedeelte van de verdiepingscursus aanwezig en zal een toelichting geven op haar recente werkzaamheden.