Trainingen

  Trainingen

Indien u nog ni et bekend bent met de zelfregulering van de CGR, dan kunt u zich inschrijven voor de basiscursus http://www.cgr.nl/Trainingen/Basiscursu  s  (halve dag). Het doel van deze cursus is om u kennis te laten maken met de hoofdlijnen uit de zelfregulering. De cursus beoogt niet een volledig beeld van de zelfregulering te geven.

Wanneer u de zelfregulering reeds op hoofdlijnen beheerst, dan is de verdiepingscursus http://www.cgr.nl/Trainingen/Verdiepingscursus (3/4 dag) voor u geschikt. De verdiepingscursus beslaat de volle breedte van de zelfregulering, waarbij uitvoerig wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen. De laatste aanpassingen in de normstelling worden besproken, er wordt ingegaan op recente adviesoordelen en klachtuitspraken van de Codecommissie en u kunt alle vragen stellen over zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze opzet bijdraagt aan een daadwerkelijke verdieping!
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd http://www.igj.nl/ is ook tijdens een gedeelte van de verdiepingscursus aanwezig en zal een toelichting geven op haar recente werkzaamheden.


Op 26, 29 april en 11 mei geeft Axon, in samenwerking met de CGR, de Training Transparantieregister Zorg (TRZ). Dit interactieve webinar duurt 75 minuten en zal alle aspecten van het TRZ behandelen. Het webinar gaat onder andere in op wat er door de fabrikant gemeld dient te worden en de wijze waarop. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met meerjarige contracten, indirecte relaties en de verschillende categorieën financiële relaties met beroepsbeoefenaren, rechtspersonen en patiënten organisaties? Ook de technische aspecten van het platform en actuele toevoegingen en wijzigingen in het TRZ komen aan bod.
Het programma is primair bedoeld voor farmaceutische bedrijven (CGR-contactpersonen, betrokkenen en geïnteresseerden ten aanzien van openbaarmaking van financiële relaties in het TRZ). Kosten voor deelname bedragen €135,- per deelnemer (ex. BTW).
De sessie wordt aangeboden als middag- of ontbijtsessie op: • maandag 26 april, van 15:00 - 16:15 uur • donderdag 29 april, van 8:00 - 9:45 uur • dinsdag 11 mei, van 15:00 - 16:15 uur.
Graag verwijzen wij u naar Axon voor meer informatie: info@axonhealthcare.nl.