Kosten

De kosten voor de trainingen zijn als volgt:

CGR cursus (hele dag)
Leden van bij de CGR aangesloten koepelorganisaties  € 600,-
Overige ge├»nteresseerden     € 750,--

Actualiseringscursus (halve dag)
Leden van bij de CGR aangesloten koepelorganisaties  € 400,-
Overige ge├»nteresseerden     € 500,--

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bij annulering binnen 14 dagen voor de trainingsdatum bent u ons het volledige bedrag verschuldigd.

In-house cursus (halve dag) € 3.000,-
In-house online cursus (halve dag) 
€ 2.500,-

Indien u wenst dat op de factuur een PO- of ordernummer wordt vermeld, dan dient u dit duidelijk bij de aanvraag aan te geven. Indien een dergelijk nummer achteraf moet worden opgevraagd wordt € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht.