Natuurlijk persoon

Wanneer u als een natuurlijk persoon een klacht indient, maak dan gebruik van onderstaande link. Een natuurlijk persoon kan er voor kiezen zelf de klachtenprocedure te voeren, of het CGR bestuur te verzoeken de klacht over te nemen als serieus signaal van een vermeende overtreding van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Voor een uitvoerige beschrijving van de procedure kunt u het Reglement raadplegen.

Aan het indienen van een klacht als natuurlijk persoon zijn geen kosten verbonden. Daarnaast heeft u de optie om anoniem te blijven.

Klacht indienen als natuurlijk persoon of beroepsbeoefenaar