Datum uitspraak:24-2-2016
Datum publicatie:1-11-2016
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Publieksreclame
Samenvatting:Er is geen spoedeisend belang dat behandeling van de klacht in kort geding rechtvaardigt. De klacht zal daarom op de voet van artikel 34 Reglement voor verdere behandeling worden verwezen naar de voltallige Codecommissie.