Datum uitspraak:7-4-2016
Datum publicatie:14-4-2016
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderzoek
Relevante artikelen:6.3.5
Samenvatting:De wijze waarop beroepsbeoefenaren worden geselecteerd voor een wetenschappelijke studie dient te zijn gebaseerd op wetenschappelijke criteria en niet op basis van een verkoopbevorderend motief.
De CGR heeft de klacht ingetrokken omdat Sanofi direct adequate maatregelen heeft getroffen nadat de overtreding van de Gedragscode was geconstateerd.