Datum uitspraak:5-6-2018
Datum publicatie:2-7-2018
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame
Relevante artikelen:artikel 34 juncto artikel 33 sub b van het Reglement
Samenvatting:De Codecommissie verklaart Fresenius niet-ontvankelijk in haar klacht en verwijst de klacht, gelet op het bepaalde in artikel 34 juncto artikel 33 van het Reglement, door naar de voltallige Codecommissie;