Datum uitspraak:3-12-2020
Datum publicatie:3-12-2020
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Publieksreclame
Relevante artikelen:5.6.1, 5.7.1 b en c en 5.8.9
Samenvatting:De CGR heeft meldingen ontvangen over een mogelijke overtreding van de regels inzake geneesmiddelenreclame door GlaxoSmithKline BV. De meldingen betreffen een radiocommercial over het belang van vaccins bij gordelroos. De melders geven – kort samengevat - aan dat in de radiocommercial reclame wordt gemaakt voor het aanpakken van gordelroos middels vaccinatie en er wordt voor meer informatie verwezen naar GSK.nl, de fabrikant van een vaccin tegen gordelroos. Het publiek wordt actief opgeroepen om bij de huisarts te informeren naar deze behandelmogelijkheid.

GlaxoSmithKline (GSK) is verantwoordelijk voor de betreffende radiocommercial. GSK heeft een vaccin ter preventie van gordelroos. De radiocommercial gaat als volgt: “Gordelroos, een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 Nederlanders treft. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Gelukkig kunt u dit risico verkleinen. Wordt actief tegen gordelroos en bespreek gordelroosvaccinatie met uw huisarts, GGD of vaccinatiecentrum. Kijk op GSK.nl/gordelroos. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK.”
De radiocommercial en bijbehorende website is bedoeld als informatie en heeft als doel de markt voor te lichten en om informatie over het ziektebeeld over te brengen.

De CGR is van oordeel dat GSK de Gedragscode heeft overtreden. Uit de stukken blijkt dat er indirect verboden publieksreclame wordt gemaakt voor het vaccin van GSK. De radiocommercial voldoet niet aan de wettelijke voorschriften die in het kader van zelfregulering verder zijn uitgewerkt in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR, meer specifiek artikel 5.6.1 (verbod op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen), artikel 5.7.1 onder b en c (informatie moet gebalanceerd en genuanceerd zijn en mag niet misleiden) en artikel 5.8.9 (informatie moet compleet en evenwichtig zijn). De radiocommercial kan worden aangemerkt als een reclame-uiting. Ondanks dat de insteek van de radiocommercial gericht is op het geven van meer informatie over het ziektebeeld gordelroos, houdt de uiting een openbare aanprijzing in voor vaccinaties tegen deze aandoening. De wijze waarop in deze radiocommercial vaccinaties onder de aandacht worden gebracht, namelijk de combinatie van “bespreek gordelroosvaccinatie met uw huisarts, GGD of vaccinatiecentrum”, en ‘Gelukkig kunt u dit risico verkleinen’ en ‘wordt actief tegen gordelroos’ wordt aangemerkt als een vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe. Andere vormen van behandeling worden niet besproken. Er wordt dan ook eenzijdig gewezen op vaccinaties ter preventie van gordelroos. GSK heeft aangegeven dat stappen zijn gezet om de uitzending van de betreffende uiting stop te zetten. Daarnaast is de website GSK.nl/gordelroos offline gehaald en is de verspreiding van alle educatieve en informatieve materialen tijdelijk stopgezet en worden deze intern opnieuw beoordeeld.
Gezien het feit dat GSK voor de toekomst een reeks aan maatregelen heeft getroffen om verdere verspreiding van de uitingen te voorkomen en alle materialen opnieuw zal beoordelen, kan worden besloten deze klacht af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door GSK van de gemaakte kosten van het Secretariaat.
.