Datum uitspraak:20-4-2023
Datum publicatie:21-4-2023
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Publieksreclame
Relevante artikelen:3.1 onderdeel b en 5.6.1 onderdeel a
Samenvatting:De CGR heeft een melding ontvangen over mogelijke overtredingen van de regels inzake geneesmiddelenreclame op de website www.decigatan.com.

Klacht
De melder is van mening dat op deze openbaar toegankelijke website sprake is van verboden publieksreclame voor het geneesmiddel Decigatan van Faye Pharmaceuticals dat uitsluitend op recept ter hand mag worden gesteld en is geïndiceerd als hulpmiddel bij stoppen met roken.

Reactie Faye Pharmaceuticals
Naar aanleiding van het schrijven van de Keuringsraad heeft Faye Pharmaceuticals de website offline gehaald. Nadat de inhoud is herschreven, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Keuringsraad alvorens de website opnieuw online wordt geplaatst.

Besluit Keuringsraad
Gezien het bovenstaande is de Keuringsraad met inachtneming van artikel 2.7.2.2 van het Reglement van mening dat de gemelde uiting publieksreclame betreft voor het UR-geneesmiddel Decigatan en daarmee in strijd is met artikel 3, onderdeel a, van de Code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) als integraal onderdeel van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Gezien het feit dat Faye Pharmaceuticals de website offline heeft geplaatst en ermee akkoord is gegaan de inhoud van de website aan te passen en ter goedkeuring aan de Keuringsraad voor te leggen alvorens deze opnieuw online te zetten, kan worden besloten deze melding overeenkomstig artikel 2.7.2.3 van het Reglement af te handelen en af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door Faye Pharmaceuticals van de gemaakte kosten van het Secretariaat.