Zelfregulering in geneesmiddelenreclame 

Een goede farmacotherapeutische zorg is gebaat bij een verantwoorde samenwerking tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren die geneesmiddelen voorschrijven of ter hand stellen. De regels van geneesmiddelenreclame zien toe op deze verantwoorde samenwerking.

De Stichting CGR heeft tot doel geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in goede banen te leiden door middel van zelfregulering. Hiertoe is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame opgesteld.

In deze Gedragscode zijn onder meer specifieke bepalingen terug te vinden over mondelinge, schriftelijke en audiovisuele geneesmiddelenreclame. Daarnaast worden ook regels beschreven die zien op het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten, het verstrekken premies, geschenken en andere voordelen en eisen die worden gesteld aan bepaalde vormen van onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen.

Toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen wordt uitgevoerd door de Keuringsraad KOAG/KAG.

Op deze website vindt u onder meer informatie over de Stichting CGR en de Code Geneesmiddelenreclame. Ook kunt u onder Adviezen een advies aanvragen en eerdere uitgebrachte adviezen raadplegen en onder Klachten een klacht indienen of eerdere uitspraken van de Codecommissie raadplegen.


Vindt u niet wat u zoekt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

KNMG-Website-Slider-1920x525-(1).jpg
Zorgprofessional? Ga naar www.hoeblijfikonafhankelijk.nl
Alles wat u als zorgprofessional moet weten over financiƫle relaties met genees- en hulpmiddelenleveranciers.