Bestuur

Op dit moment maken de volgende personen deel uit van het bestuur van de Stichting CGR.

dr. G.A. van Essen (Voorzitter, KNMG)
dr. A.G. Schouw (Secretaris, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)
ir. B.J. Mauritz (Penningmeester, Neprofarm)
mr. F. Moss (KNMP)
drs. M. Fluitman (KNMP)
drs. J.M. Hermans (Bogin)
mr. M. Hummel (Pharmacon / CBD)
drs. A. Bruin Msc (V&VN)
mr. G.J. Boshuizen, MHA (NVZ)
mr. E. Snoek (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)
dr. F. Wille (KNMG)

Toehoorder:
M. Babovic (NAPA)