Modelbepalingen

In de dienstverlenings- en sponsoringsovereenkomsten en in bepaalde gastvrijheidsovereenkomsten moet zijn vastgelegd welke gegevens openbaar worden gemaakt en wie dat zal doen. De CGR heeft hiervoor modelbepalingen opgesteld die betrokkenen in hun overeenkomsten kunnen overnemen. Het gaat om 5 soorten overeenkomsten:
  • Dienstverleningsovereenkomst tussen een farmaceutische onderneming en een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren of instelling waarin beroepsbeoefenaren participeren of werkzaam zijn;

dienstverleningsovereenkomst a
 

  • Dienstverleningsovereenkomst tussen een farmaceutische onderneming en een beroepsbeoefenaar (of een vennootschap waarin de betrokken beroepsbeoefenaar directeur-grootaandeelhouder is);

 

dienstverleningsovereenkomst b
 

  • Sponsoringsovereenkomst tussen een farmaceutische onderneming en een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren of instelling waarin beroepsbeoefenaren participeren of werkzaam zijn.

 

sponsoringsovereenkomst
 

  • Sponsoringsovereenkomst tussen een farmaceutische onderneming en een beroepsbeoefenaar ter ondersteuning van een proefschrift.
 
  • Overeenkomst bijdrage gastvrijheid aan een beroepsbeoefenaar.