Datum uitspraak:8-7-2003
Datum publicatie:8-7-2003
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame|Publieksreclame
Relevante artikelen:5.6.1; 3 CPG
Samenvatting:Het betreft een website die is gericht op beroepsbeoefenaren en reclame bevat. De bezoeker van de website zal moeten bevestigen dat hij/zij een beroepsbeoefenaar is alvorens toegang wordt verkregen tot de website. De Codecommissie oordeelt dat de toegankelijkheid van reclame voor het publiek zoveel mogelijk moet zijn uitgesloten bijvoorbeeld door beveiliging met een wachtwoord. Een waarschuwing op elke pagina dat de website alleen is bestemd voor beroepsbeoefenaren is als “beveiliging” volstrekt onvoldoende.