Kosten

Voor het indienen van een adviesaanvraag worden kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van het soort aanvraag kunnen de kosten verschillen:
 
Eenvoudig advies (bijvoorbeeld  toetsing van een locatie in Nederland)   € 300 
Zelfevaluatie gunstbetoon (par. 2.3 reglement)   € 300 
Uitgebreider advies (bijvoorbeeld toets van een (virtuele) nascholing
of congres in Nederland)
  € 600 
Verklaring inzake reclame tijdens een internationaal congres € 600   
Uitgebreid advies over een meer complexe materie (bijvoorbeeld
sponsoring van een project in relatie tot gunstbetoon)
  € 3.000
Uitgebreid advies over een vraag die een interpretatie van de Code
vraagt van de Codecommissie
  € 3.000

In het geval van een spoedaanvraag wordt een opslag van 50% van de bovenvermelde kosten gehanteerd.

Tarieven verplichte toetsing buitenlandse bijeenkomst:
 
Verplichte toetsing buitenlandse bijeenkomst                   € 800
Verkorte toetsing buitenlandse bijeenkomst   € 500
   
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Indien u wenst dat op de factuur een PO- of ordernummer wordt vermeld, dan dient u dit duidelijk bij de aanvraag aan te geven. Indien een dergelijk nummer achteraf moet worden opgevraagd wordt € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht.