Datum uitspraak:23-2-2006
Datum publicatie:23-2-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland|Dienstverlening
Samenvatting:Het verlenen van gastvrijheid voor deze bijeenkomst is toelaatbaar geacht. Echter, de aanvrager wenst te weten of het geoorloofd is om in het kader van een dienstverlening door de beroepsbeoefenaar de kosten van deelname in zijn geheel niet te verhalen op de deelnemende beroepsbeoefenaren. De Codecommissie stelt in beginsel vast dat het bijhouden/vergroten van de wetenschappelijke kennis van een beroepsbeoefenaar niet kan worden gezien als een dienstverlening van de beroepsbeoefenaar aan een bedrijf. De Codecommissie concludeerde in dit geval dat volledige vergoeding van de kosten voor reis, verblijf en inschrijving van de beroepsbeoefenaren in het kader van verschillende dienstverleningen niet toelaatbaar is en dus werd beperkt door de geldende grenzen voor gastvrijheid.