Datum uitspraak:18-6-2008
Datum publicatie:18-6-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:Het oordeel is positief. Wat betreft de locatie is als volgt overwogen:

De kern van de nascholing ligt in kennisname van de aan de universiteit van Cambridge beschikbare theoretische kennis van, en praktische ervaring met onderzoek naar Z. Om hun ervaringen met de deelnemers aan deze nascholing te delen zullen aan die universiteit verbonden deskundigen zich gedurende deze samenkomst een deel van hun werkdag vrij maken en zal met gebruikmaking van aanwezig apparatuur en daartoe opgeleid verpleegkundig personeel door de deelnemers ter plaatse zelf praktische ervaring met het meten en het gebruik van de meetresultaten worden opgedaan op een wijze die in Nederland thans (nog) niet mogelijk is. Dit rechtvaardigt dat de samenkomst buiten Nederland plaatsvindt.