Datum uitspraak:24-7-2008
Datum publicatie:24-7-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame|Onderzoek
Samenvatting:Het advies is mede onder verwijzing naar het advies A08.014, negatief. De Codecommissie is van oordeel dat het bij het onderhavige onderzoek vooral te doen lijkt te zijn om zoveel mogelijk artsen te bewegen de producten aan zoveel mogelijk patiƫnten voor te schrijven voor een langere duur ten koste van andere producten en dus voornamelijk de stimulering van de verkoop van de producten van de vergunninghouder ten doel heeft. In elk geval is niet aannemelijk gemaakt dat het onderzoek zinvol en legitiem is.