Datum uitspraak:1-5-2009
Datum publicatie:1-5-2009
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Patiëntenverenigingen
Samenvatting:De Codecommissie komt tot het oordeel dat dit onderzoek geen betrekking heeft op de omgang tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren en derhalve niet is aan te merken als een niet - WMO - plichtig onderzoek als bedoeld in de Gedragscode. Daaruit volgt dat de Gedragscode in zoverre niet op het onderzoek van toepassing is.