Datum uitspraak:18-8-2009
Datum publicatie:18-8-2009
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Vergelijkende reclame
Samenvatting:Dit advies betreft de toelaatbaarheid van een vergelijkende claim betreffende een receptgeneesmiddel. De commissie oordeelt dat de gebruikte studie waarop de claim is gebaseerd van voldoende kwaliteit en voldoende overtuigend is. Het oordeel luidt dan ook positief, mits de reclame-uiting niet vóór 1 januari 2010 onder beroepsbeoefenaren wordt verspreid.