Datum uitspraak:23-9-2009
Datum publicatie:23-9-2009
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderscheid reclame / informatie|Eisen aan reclame
Samenvatting:Verschillende instanties hebben samen het rapport 'Gezonde Scepsis' opgesteld. Dit rapport concludeert dat veel informatie over medicatie op websites ongeoorloofde reclame blijkt te zijn. Het Bestuur vraagt de Commissie advies over de vraag of “Gezonde Scepsis” in haar rapport uitgaat van een juiste interpretatie van de CGR Richtlijnen en de Nadere Invulling.