Datum uitspraak:3-8-2010
Datum publicatie:3-8-2010
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderzoek
Samenvatting:Dit advies betreft een onderzoek dat niet WMO plichtig is. Er is echter ook geen sprake van een relatie tussen een vergunninghouder en de onderzoekers, en ook niet van mogelijke onwenselijke beïnvloeding van voorschrijfgedrag. Inhoudelijke beoordeling van het onderzoek door de Codecommissie is dan ook niet noodzakelijk.