Datum uitspraak:8-12-2010
Datum publicatie:8-12-2010
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Dienstverlening
Samenvatting:Dit advies betreft de vraag of een vergunninghouder de sprekers op haar bijeenkomst een vergoeding mag geven van een bepaald uurtartief en daarnaast een bedrag als vergoeding voor het intellectuele eigendom als auteur van de gegeven presentaties. Wat betreft het uurtarief oordeelt de Commissie positief, de andere vergoeding acht de Commissie niet toelaatbaar.