Datum uitspraak:5-4-2012
Datum publicatie:3-5-2012
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland|Eisen aan reclame
Samenvatting:Het advies luidt negatief wat betreft het voorgenomen gunstbetoon ten behoeve van behoeve van deelnemende beroepsbeoefenaren. Indien vergunninghouder het bedrag beperkt tot het bedrag dat de Codecommissie hier benoemd, kan het advies wat betreft de gehele aanvraag positief luiden.