Datum uitspraak:27-9-2012
Datum publicatie:15-10-2012
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderzoek
Samenvatting:Het advies luidt negatief omdat het voorstel niet voldoet aan de eisen die aan een niet-WMO plichtig onderzoek gesteld worden volgende Codecommissie. Het onderzoek is onvoldoende wetenschappelijk verantwoord en het lijkt niet in het belang van van een goede uitoefening van de geneeskunde. Ook bestaat er een risico op irrationeel voorschrijfgedrag door deelnemende beroepsbeoefenaren.