Datum uitspraak:21-2-2013
Datum publicatie:4-3-2013
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderzoek
Samenvatting:Het advies luidt positief mits de juiste documenten nog worden voorgelegd aan de ethische commissie, zoals in het protocol wordt aangegeven.