Datum uitspraak:30-3-2015
Datum publicatie:3-6-2015
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame|Kosteloze verstrekking van geneesmiddelen
Relevante artikelen:1, 5.1.3, 5.2.1.1, 6.2.4
Samenvatting:In vervolg op AA15.004 verzoekt X om een nader advies, waarvoor zij ingaat op veronderstellingen en vragen die de Codecommissie in AA15.004 heeft geformuleerd. X bevestigt dat zij nu nog geen handelsvergunning is afgegeven, geen reclame heeft gemaakt en ook niet zelf actief heeft gecommuniceerd over geneesmiddel A. Een onafhankelijke organisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie en logistiek rondom geneesmiddel A in het Compassionate Use Program en zal dit naar verwachting ook na de registratie blijven doen. Deze organisatie heeft ook de selectie van en communicatie met specialisten in gespecialiseerde behandelcentra verzorgd. Hierbij is geen sprake geweest van vermelding van de kosteloze verstrekking of andere vormen van aanprijzing. X heeft (concept) brieven richting voorschrijvers en ziekenhuisapothekers bij de aanvraag gevoegd. De Codecommissie is van oordeel dat de inhoud van de brieven zakelijk en informatief is, geen aanprijzing bevat en dat er geen melding van wordt gemaakt dat de verstrekking van geneesmiddel A kosteloos is. De Codecommissie gaat er vanuit, dat hetzelfde zal gelden voor de inlichtingen die voorschrijvers kunnen ophalen. De Codecommissie gaat er verder vanuit dat de nog te maken afspraken met de ziekenhuisapothekers en de nog aan de IGZ voor te leggen UK-verpakking die zal worden gebruikt geen aanprijzingen voor geneesmiddel A zullen bevatten. Onder het voorbehoud van deze en overige aannames in het advies kan de Codecommissie alsnog positief adviseren, waarbij ze er vanuit gaat dat de definitieve brief richting ziekenhuisapothekers nog aan de CGR zal worden overlegd.