Datum uitspraak:5-9-2016
Datum publicatie:25-10-2016
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.4.1, 6.4.5, 6.4.6
Samenvatting:Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst. Evenals bij een vorige bijeenkomst is ook nu het grote aantal aanwezige functionarissen van verzoekster opvallend. Het advies is positief onder bepaalde voorwaarden (geen promotionele activiteiten, goede herkenbaarheid van de functionarissen voor de deelnemers, geen enkele promotionele rol voor deze functionarissen, en een meldingsplicht ingeval tijdens de bijeenkomst toch een promotionele activiteit mocht plaatsvinden.