Datum uitspraak:7-12-2016
Datum publicatie:30-12-2016
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.4.1, 6.4.3, 6.4.6
Samenvatting:Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst. Aanvraagster is zelf noch vergunninghouder noch beroepsbeoefenaar maar kan toch in haar adviesaanvraag worden ontvangen, omdat de beroepsbeoefenaren aan wie zij door haar bijdrage in de kosten steun verstrekt wel gebonden zijn aan de Code.
Nu vaststaat dat de deelnemers alle eigen reiskosten en de volledige kosten van voeding en logies voor hun rekening nemen en bovendien nog een deel van de resterende kosten van de organisatie van de bijeenkomst zelf betalen is geen sprake van gastvrijheid als bedoeld in art. 6.4.3 van de Gedragscode.