Datum uitspraak:7-12-2016
Datum publicatie:11-1-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.4.1, 6.4.3, 6.4.6
Samenvatting:Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst.
De Stichting, zelf noch vergunninghouder noch beroepsbeoefenaar, kan in haar aanvraag voor advies worden ontvangen, omdat de beroepsbeoefenaren aan wie zij door haar bijdrage in de kosten gunstbetoon verstrekt of vergunninghouders die haar sponsoren wel gebonden zijn aan de Code.
Nu verder vaststaat dat de deelnemers alle eigen reis-kosten en de volledige kosten van inschrijving, voeding en logies voor hun rekening nemen en bovendien nog een deel van de resterende kosten van de organisatie van de bijeenkomst zelf betalen, is geen sprake van gastvrijheid als bedoeld in art. 6.4.3 van de Gedragscode.