Datum uitspraak:19-12-2017
Datum publicatie:30-1-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.1.3
Samenvatting:Het doel van de bijeenkomst is het stimuleren van interactie tussen onderzoekers uit de publieke en private sector. Nu echter uit de private sector enkel onderzoekers van verzoekster zullen worden uitgenodigd, de samenkomst zal plaatsvinden op het onderzoeksterrein van verzoekster en de genodigden een rondleiding zullen krijgen niet alleen door de onderzoekslaboratoria, maar ook door de productiefaciliteiten van verzoekster, kan niet worden uitgesloten dat met de samenkomst ook een verkoop bevorderend doel door verzoekster wordt nagestreefd. Dit geldt te meer nu uit de aanvraag niet kan worden opgemaakt of, en zo ja, in hoeverre de publieke onderzoekers betrokken zijn bij of invloed hebben op het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een bepaald geneesmiddel en/of zij zijn betrokken bij de toelating van geneesmiddelen. Gevolg hiervan is dat sprake is van een niet toegestane financiƫle relatie met niet-beroepsbeoefenaars, zijnde gunstbetoon.