Datum uitspraak:3-1-2017
Datum publicatie:31-1-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Wetenschappelijke prijzen
Relevante artikelen:6.1.1, 6.1.2, 6.4
Samenvatting:Toetsing van een voorgenomen prijsvraag. Er is geen sprake van een onder gunstbetoon vallende financiële relatie als bedoeld in artikel 6.1.2 van de Gedragscode, temeer nu de vergoeding bestaat uit gastvrijheid die lijkt te voldoen aan paragraaf 6.4.
Daarbij tekent de Codecommissie wel aan dat de in te zenden “abstracts’” en beoordeling door de jury ook daadwerkelijk in het beschreven teken zullen dienen te staan en de auteurs en juryleden zich daaraan derhalve - aantoonbaar schriftelijk - dienen te committeren.