Datum uitspraak:19-1-2017
Datum publicatie:13-2-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.4.1, 6.4.6
Samenvatting:Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst. Aan de eerste eis van art. 6.4.6 wordt niet voldaan nu het bedrag dat verzoekster denkt te vergoeden boven de € 500,-- uit komt. Verzoekster heeft aangegeven aan het eind van het jaar te zullen berekenen hoeveel de deelnemers hebben ontvangen en dan te zullen bepalen op welk bedrag zij aanspraak kunnen maken. Hiermee kan evenwel niet worden ingestemd omdat de norm in artikel 6.4.6 onder 1 inhoudt dat een vergoeding per keer niet meer mag bedragen dan € 500,-.