Datum uitspraak:9-1-2017
Datum publicatie:15-2-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Kosteloze verstrekking van geneesmiddelen
Relevante artikelen:3.1
Samenvatting:In het geval van kosteloze verstrekking in de fase na registratie van een geneesmiddel mag er op geen enkele wijze richting beroepsbeoefenaar/voorschrijver worden gecommuniceerd dat het middel gratis wordt verstrekt. De overgelegde brieven aan ziekenhuisapotheken en arts/voorschrijver doorstaan deze toets.
Ook de procedure tot verkrijging van het genees-middel en de verpakking van het geneesmiddel leiden niet tot enige beïnvloeding van voorschrijfgedrag.