Datum uitspraak:24-3-2017
Datum publicatie:14-4-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Relaties met niet-beroepsbeoefenaren
Relevante artikelen:6.1.1, 6.1.2, 6.4.1 t/m 6.4.3, 6.5.4, 7.1.3, 7.2.2
Samenvatting:De Codecommissie ziet geen strijdigheid van het lidmaatschap van een vergunninghouder van de businessclub [Y] met voornoemde bepalingen van de Gedragscode.
Het lidmaatschap van de businessclub heeft op voorhand niet het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een geneesmiddel te bevorderen. Verder ziet de lidmaatschapsbijdrage voor het merendeel op algemene organisatiekosten en gastvrijheidskosten betreffende de samenkomsten van de businessclub, gaat de verstrekking van geschenken aan leden niet uit van de vergunning-houder zelf en is de bijdrage van de vergunninghouder in het geheel van bijdragen van leden aan de betreffende geschenken gering te noemen.