Datum uitspraak:13-2-2017
Datum publicatie:24-3-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Geschenken
Relevante artikelen:6.2.1, 6.2.2
Samenvatting:Verzoekster is voornemens een educatietool te verstrekken aan artsen. Het geschenk voldoet aan de voorwaarden van art. 6.2.2: er kan van een geringe waarde worden gesproken en het geschenk is van betekenis voor de uitoefening van de praktijk van deze artsen.