Datum uitspraak:15-3-2017
Datum publicatie:3-4-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in Nederland
Relevante artikelen:6.1.1, 6.4.8
Samenvatting:De Codecommissie vertrouwt erop dat de bijeenkomst wetenschappelijk en louter informatief van karakter is, zodat in die zin geen bezwaar bestaat tegen deelname van niet-beroepsbeoefenaren. Aangezien de gastvrijheid uit een gering bedrag bestaat, is geen sprake van gunstbetoon maar van een uiting van normale omgangsvormen die ook richting de deelnemende niet-beroepsbeoefenaren is toegestaan.