Datum uitspraak:25-4-2017
Datum publicatie:14-6-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.4.1, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.9
Samenvatting:Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst. Uit de stukken blijkt niet dat de samenkomst een integraal onderdeel vormt van het eigenlijke congres. Dit betekent dat de samenkomst ‘vol’ preventief moet worden getoetst. Aan de voorwaarden van art. 6.4.1 wordt naar het oordeel van de Codecommissie voldaan. Voor het geval accreditatie wordt geweigerd, kunnen hier echter geen rechten aan worden ontleend en zal moeten worden bezien of toch goedkeuring kan worden verleend.