Datum uitspraak:5-5-2017
Datum publicatie:16-5-2017
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in Nederland
Relevante artikelen:6.4.1 t/m 6.4.4, 6.4.6
Samenvatting:Preventieve toetsing van een bijeenkomst op Vlieland. De Commissie is van oordeel dat de keuze van de locatie gerechtvaardigd is. Nu de bijeenkomst door [artsen C] uit geheel Nederland zal worden bezocht en er geen noodzaak is de bijeenkomst bij een bepaald instituut te houden, kan in beginsel iedere plaats in Nederland als passend worden aangemerkt. Daarbij moet alleen wel de eis worden gesteld dat die plaats geschikt is voor het met de bijeenkomst beoogde doel. Een zekere afzondering zal ongetwijfeld de onderlinge communicatie bevorderen en tot nader en meer inhoudelijk overleg kunnen leiden.