Datum uitspraak:10-8-2018
Datum publicatie:17-9-2018
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Geschenken|Patiëntenverenigingen|Relaties met niet-beroepsbeoefenaren
Relevante artikelen:6.5.1
Samenvatting:De Codecommissie acht het niet ongepast dat aan deelnemende patiënten/mantelzorgers aan Patiënt Ambassador Programma’s een beperkte vergoeding wordt toegekend voor hun bijdrage aan bijeenkomsten. Voor beïnvloeding van het voorschrijfgedrag door deelname aan deze bijeenkomsten valt niet te vrezen. De vergoeding acht zij passend.