Datum uitspraak:19-11-2018
Datum publicatie:10-12-2018
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame
Samenvatting:Reclame richting beroepsbeoefenaren via het platform LinkedIn in de vorm van teasers is toegestaan indien er voldoende waarborgen zijn ingebouwd zodat reclame niet bij het publiek terecht kan komen. De voorgenomen waarborgen worden niet voldoende geacht, er dient een extra controle plaats te vinden aan de hand van BIG-registratie.