Datum uitspraak:26-2-2019
Datum publicatie:13-3-2019
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Dienstverlening
Relevante artikelen:3.1, 6.3.3., 6.5.1 en 6.5.2
Samenvatting:Een niet langer BIG geregistreerde gepensioneerde arts/hoogleraar is geen beroepsbeoefenaar (meer) als bedoeld in artikel 82 lid 1 van de geneesmiddelenwet en in art 3.1 van de Gedragscode. De relatie tussen verzoekster en arts/hoogleraar wordt in zoverre niet beheerst door de Gedragscode (vgl advies A18.011). In casu dient die relatie echter wel te worden getoetst aan de artikelen 6.5.1. en 6.5.2. (juncto 6.3.3.) van de Gedragscode.