Datum uitspraak:21-5-2019
Datum publicatie:7-6-2019
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Sponsoring
Relevante artikelen:6.5.3, 6.6.2 t/m 6.6.6
Samenvatting:De sponsoring van een aantal projecten van een patiëntenvereniging, die grotendeels door de vrijwilligers worden uitgevoerd, lijkt te voldoen aan art. 6.6.2 van de Gedragscode. In het kader van art. 6.6.3 zal de sponsoring schriftelijk dienen te worden vastgelegd. Om te voldoen aan art. 6.5.3 sub h zal in dit geval in de overeenkomst dienen te worden opgenomen dat de sponsor-overeenkomst een maximale looptijd van drie jaar heeft.