Datum uitspraak:14-8-2019
Datum publicatie:9-9-2019
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Sponsoring
Relevante artikelen:6.3.4, 6.5.2, 6.5.3
Samenvatting:De Codecommissie ziet onvoldoende grond om de onderhavige meeting als een bijeenkomst dan wel manifestatie te zien omdat het een ‘consensus meeting’ betreft, waarbij een actieve inbreng van de deelnemers wordt gevraagd om tot een consensusdocument te komen. De meeting betreft aldus een samenkomst in het kader van een dienstverleningsovereenkomst in de zin van artikel 6.3.4 Gedragscode.