Datum uitspraak:21-11-2020
Datum publicatie:14-1-2020
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame
Relevante artikelen:Hoofdstuk 5
Samenvatting:De ter advies voorgelegde reprint en begeleidende brief richting beroepsbeoefenaren dient als reclame te worden aangemerkt en voldoet aan de eisen aan reclame zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.