Datum uitspraak:10-2-2020
Datum publicatie:6-4-2020
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in Nederland
Relevante artikelen:Hoofdstuk 6 Gedragscode
Samenvatting:De Codecommissie gaat er niet van uit dat de ter beschikking te stellen ruimte(s) een dermate luxe uitstraling hebben dat deze in het kader van de toetsing aan hoofdstuk 6 Gedragscode een belemmering vormen.
Of de locatie geografisch gezien als passend valt aan te merken is voorts afhankelijk van verschillende factoren, als inhoud en doelgroep en of de bijeenkomst een internationaal karakter heeft.