Datum uitspraak:29-5-2020
Datum publicatie:26-8-2020
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Publieksreclame
Relevante artikelen:5.6.1 en 3.1 onder b
Samenvatting:Aanvraagster heeft passende voorzorgsmaatregelen genomen voor een virtueel congres waar ook anderen dan beroepsbeoefenaren aanwezig zullen zijn om zoveel mogelijk te voorkomen dat productreclame de niet-beroepsbeoefenaren bereikt.