Datum uitspraak:11-9-2020
Datum publicatie:19-10-2020
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Publieksreclame
Relevante artikelen:3.1
Samenvatting:De voorgenomen bewustwordingscampagne valt niet onder de definitie van publieksreclame in de zin van artikel 3.1.a van de Gedragscode, omdat de campagne geen reclame maakt voor een specifiek geneesmiddel.
Dit oordeel neemt niet weg dat kan worden gesteld dat sprake is van reclame voor geneesmiddelen in het algemeen. Het beoordelen daarvan valt echter buiten de competentie van de Keuringsraad.