Datum uitspraak:16-7-2021
Datum publicatie:2-9-2021
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Eisen aan reclame
Relevante artikelen:5.7.1 a, b en c
Samenvatting:Voorgelegde presentatie voldoet niet geheel aan de eisen aan informatie over geneesmiddelen:
- Er wordt afgeweken van de SmPCs van de genoemde producten, off-label informatie, waarbij geen landelijke richtlijnen of andere gedocumenteerde beroepsadviezen zijn beschreven om aan te tonen dat de informatie over off label gebruik is gebaseerd op de meest recente stand van wetenschap en praktijk.
- Door de afwezigheid van effectiviteits- en veiligheidsgegevens en grotendeels afwezigheid van referenties, is de inhoud van de presentatie niet gebalanceerd en genuanceerd.
- De titel dekt niet (geheel) de inhoud.